TH | EN

aboutskin123

ค่า pH5.5 สำคัญกับผิวอย่างไร

ประเภทของผิว | ค่า pH5.5 สำคัญกับผิวอย่างไร | ปัญหาผิวที่พบบ่อย

ค่า pH คืออะไร

pH (ย่อมาจาก pons hydrogenii) คือค่าที่ใช้แสดงความเป็นกรดและด่างของสารเคมีที่ละลายอยู่ในน้ำ คำจำกัดความที่แน่ชัดของ pH คือ เลขยกกำลังติดลบของปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคไฮโดรเจนในน้ำ ใช้บอกความเป็นกรดหรือด่างของน้ำ ความสำคัญคือค่า pH จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 14 โดยค่าที่ต่ำจะแสดงถึงความเป็น กรดส่วนค่าที่สูงจะแสดงถึงความเป็นด่าง และค่าในช่วงกลางแสดงภาวะความเป็นกลาง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหากค่า pH ยิ่งห่างจากความเป็นกลางมากเท่าใด หมายความว่ายิ่งเป็นกรดหรือด่างมากขึ้นเท่านั้น ในทางทฤษฎีน้ำมีค่า pH เท่ากับ 7 แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำกลั่นจะมีความเป็นกรดเล็กน้อย (ค่า pH ประมาณ 6) เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศละลายในน้ำก่อให้เกิดกรดคาร์บอนิก ในขณะที่น้ำประปามีเกลืออยู่จึงมักมีค่าเป็นด่างเล็กน้อย (pH 7.5 ถึง 8) เลือดและเซลล์ต่างๆ ใกล้เคียงกับภาวะเป็นกลางคืออยู่ที่ 7.4 กรดในกระเพาะอาหารมีค่า pH 1-2 น้ำดีมีค่า pH 8 ถึง 8.5 ส่วนบริเวณผิวหนังนั้นมีค่า pH เฉลี่ยอยู่ที่ 5.5

 
ผิวหนังบริเวณใดที่มีสภาวะเป็นกรดและเกิดจากสาเหตุใด

ผิวหนังประกอบด้วยชั้นต่างๆ หลายชั้น ได้แก่ ชั้นในสุดคือชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้ผิวหนัง ชั้นหนังแท้ และชั้นหนังกำพร้าซึ่งล้วนมีค่า pH เป็นกลาง เนื่องจากประกอบด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเองก็มีค่า pH 7.4 ส่วนเซลล์ผิวหนัง ชั้นบนสุดของหนังกำพร้าประกอบด้วยเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว และสะสมกันอยู่ในไขมัน โดยมีค่า pH เป็นกรดเช่นเดียวกับฟิล์มคุ้มกันผิว (Hydrolipid film) ซี่งเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อกับไขมันที่ปกคลุมผิวทั้งหมด ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เรียกว่า “เกราะคุ้มกันผิวตามธรรมชาติ (The skin’s natural protective acid mantle)”

ju1 ภาพเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก เอ็ม.เจ.เบห์เนภาควิชาจิตวิทยาและกามโรควิทยา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก-เอพเพนดอร์ฟเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

เมื่อตรวจดูผิวหนังชั้นบนสุดด้วยเครื่องมือถ่ายภาพเทคโนโลยีล่าสุด (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) พบว่าผิวหนังชั้นบนสุดไม่ได้มีสภาพเป็นกรดทั้งหมด แต่พบเป็นหย่อมๆ เท่านั้น บริเวณที่มีสภาพเป็นกรดนี้มีอยู่ไม่มากนักในส่วนที่ลึกที่สุดของผิวชั้นบนสุด แต่จะพบได้มากบริเวณพื้นผิวด้านนอกของผิวชั้นบนสุดนี้ นี่คือสิ่งที่บ่งชี้หน้าที่ในการทำหน้าที่ปกป้องผิว เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ที่รักษาหน้าที่นี้จะเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นกรดอ่อนๆ เท่านั้น

นอกจากสารที่ได้จากกระบวนการเผาผลาญของเซลล์ผิวหนัง ไขมัน และต่อมเหงื่อกับจุลินทรีย์บนผิวหนัง (กรดไขมัน เช่น กรดแลคติกและกรดอะมิโน) แล้ว ยังมีกลไกต่างๆ อีกมากมายที่รักษาสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ ของผิวหนังชั้นนอกสุด ได้แก่

 

ค่า pH 5.5 มีประโยชน์อย่างไรต่อผิวหนัง

ผิวหนังที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ นั้นจะมีหน้าที่ปกป้องผิวจากปัญหาต่างๆหลายประการ โดยเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าสภาพความเป็น กรดอ่อนๆ บนผิวจะช่วยควบคุมสมดุลการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ประจำถิ่น (microflora) และคอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผิวเจริญเติบโตได้

 

สภาพกรดซึ่งเป็นปราการป้องกันตามธรรมชาติของผิว

 ju1 อย่างไรก็ตาม ขบวนการเผาผลาญของจุลินทรีย์จะก่อให้เกิดสารเคมี ซี่งจะทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นกาย เพื่อลดปัญหาดังกล่าวนี้ และยับยั้งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือการสะสมของสารซี่งอาจจะก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งสารพิษที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญของเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นการทำความสะอาด ผิวหนังอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรพยายามหลีกเลี่ยง การใช้สารฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากจะทำให้เกิดการดื้อของเชื้อได้แล้ว อาจมีผลต่อการทำลายจุลินทรีย์ประจำถิ่น (Microflora) ไปอีกด้วยตราบใดที่ผิวหนังยังปกคลุมด้วยจุลินทรีย์เจ้าถิ่น (Micro flora) ก็แทบไม่มีโอกาสที่เชื้อโรคทั่วไปจะเข้าไปฝังตัวและเติบโตได้ เพราะในสภาวะที่เป็นกรดอ่อนๆ ตามสรีรวิทยาของผิวหนัง จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตราย หรือจุลินทรีย์เจ้าถิ่นซึ่งมีอยู่บนผิวหนังเป็นปกติเหล่านี้จะสามารถเจริญเติบโตและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่มักชอบอยู่ในสภาวะเป็นกลางอยู่แล้ว ระบบป้องกันตามธรรมชาติของผิวหนังจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับการดูแลและทำความสะอาดด้วย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่มีค่า pH 5.5 แต่จะเสื่อม หรือถึงขั้นถูกทำลายเมื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเป็นกลางหรือเป็นด่าง ค่า pH บนผิวหนังที่สูงขึ้นหลังการชำระล้างหรือใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีค่า pH ที่ 6 หรือสูงกว่าจะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ของเชื้อโรค อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผิวหนังได้อีกด้วย

 

ผิวหนังมีค่า pH 5.5

pH ที่เป็นกลาง (pH 7) ไม่ใช่ค่า pH สำหรับผิวสุขภาพดี การดูแลผิวด้วยค่า pH
ที่เป็นกลางจะทำให้การทำงานของผิวเสื่อมสภาพลงju1

**ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของซีบาเมดมีค่า pH 5.5