TH | EN

article111

บทความ

 

พัฒนาการของผิวทารกหลังคลอด
ทารกในครรภ์มารดาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับ
การปกป้องหลังคลอดผิวหนังจะต้องทำหน้าที่ป้องกัน
ต่อปัจจัยหลายประการสภาพความเป็นกรดอ่อนๆของ
ผิวหนังไม่ปรากฏในช่วงแรกคลอดแต่จะพัฒนาขึ้นใน
ช่วงสัปดาห์ต้นๆ ของชีวิต ผิวหนังในวัยเด็กจึงบอบ
บางกว่าในวัยผู้ใหญ่   อ่านต่อ…
โครงสร้าง และหน้าที่ของผิว
องค์ประกอบหลักของเกราะคุ้มกันผิวตามธรรมชาติ
จะประกอบไป ไฮโดรไลปิด ฟิล์ม (Hydrolipid film)
เป็นชั้นฟิล์มบางๆ ปกคลุมอยู่บริเวณชั้นนอกสุดของ
ผิว ซึ่งเป็น ส่วนประกอบหลักของ เกราะคุ้มกันผิว
ตามธรรมชาติ (Acid mantle)   อ่านต่อ…
โครงสร้าง และหน้าที่ของผม
รากผมมีหน้าที่ดูแลการเจริญเติบโตของเส้นผมตำแหน่ง
ของรากผมอยู่ในชั้นหนังแท้ซึ่งได้รับสารอาหารจากโครง
ข่ายที่หนาแน่นของเส้นเลือดในส่วน dermal papilla
แล้วผลิตสารเพื่อสร้างเส้นผมใหม่อย่างถาวร  
อ่านต่อ…